სექციის კატეგორიები

დოკუმენტები [8]
ოფიციალური და სხვა დოკუმენტები

შესვლის ფორმა

ქართ. კლავიატურა ან #
სახელი:
პაროლი:

გამოკითხვა

ლეგიტიმური მთავრობისა და ხელისუფლების აღდგენა
ჯამი: 179

სტატისტიკა

სექციის კატეგორიები

იხილეთ ეროვნული ხელისუფლებისა და ეროვნული მოძრაობის სხვა ვებ რესურსები:

საქართველოს რესპუბლიკის დევნილი მთავრობის გვერდი Facebook-ზე

ვიდეო დოკუმენტური საითი „სიმართლე“

ვიდეო დოკუმენტური საითი „სიმართლე“ (ასლი)

საითი „შავლეგო“

ფაილების კატალოგი

მთავარი » ფაილები

სულ კატალოგში მასალაა: 8
ნაჩვენებია მასალა: 1-8

მოცემულია სტული ტექსტი ბესარიონ გუგუშვილის პასუხებისა „ჯორჯიან ტაიმს"-ის ლელა კედელაშვილის შეკითხვებზე -- იმ მონაკვეთების ჩათვლით, რომლებიც გაზეთში არ დაიბეჭდა.
დოკუმენტები | ნანახია: 808 | რამოტვირთვები: 174 | დაამატა: მოურავი | თარიღი: 2010-05-14 | კომენტარი (0)

ღვთისმშობლის წილხვედრი საქართველოს, ქართველი ერის მოკავშირე, მფარველი და მხსნელი უფალია და არა რომელიმე ზესახელმწიფო. საქართველოში არსებულ ყველა ეროვნულ ძალას მოვუწოდებთ გაერთიანებას გულწრფელი, გაუსვრელი ეროვნული მოღვაწეების გარშემო, ვუსურვებთ ეროვნული მოძრაობის თანდათანობით აღორძინებას ტყვეობის ურთულეს გარემოში — რამდენადაც მხოლოდ ეროვნულ მოძრაობას შეუძლია, იხსნას ქართველი ერი, მთელი ქართველი ხალხი ტყვეობისაგან და კვლავ შექმნას ეროვნული, ლეგიტიმური ხელისუფლება — ქართველების, მთელი ქართველი ხალხის უფლებებისა და თავისუფლებების დამცველი ხელისუფლება.
დოკუმენტები | ნანახია: 779 | რამოტვირთვები: 291 | დაამატა: მოურავი | თარიღი: 2010-04-26 | კომენტარი (0)

არაერთგზის თქმულა და დაწერილა, რომ მე-20 საუკუნე თვისობრივად ახალი საუკუნეა, სხვა წინამორბედ საუკუნეებთან შედარებით. თვით ზედაპირული დაკვირვებითაც ცხადია, რომ იგი, ახალი ეპოქის, ახალი ერის დასაწყისია კაცობრიობის ისტორიაში. ამ ახალი ერის გარიჟრარჟზე საუკუნის, ეპოქის სულმა ახალი, სრულიად განსხვავებული მოთხოვნები წამოუყენა ერებსა და ადამიანებს. შეიცვალა არა მარტოოდენ გარეგანი სახე ჩვენი ცივილიზაციისა, არამედ ინტელექტუალური რელიეფი, კულტურის სპეციფიკა, შეიცვალა არამარტო აზროვნებისა და მეცნიერული თუ მხატვრული ძიებების მიმართულება, შეიცვალა ჩვენი ფსიქიკა, აღმოცენდა ახალი გაგება მოქალაქეობრივი თუ ინტელექტუალური სინდისისა. უფრო და უფრო ცხადი ხდება, რომ საცნაურია კაცობრიობის მანამდე არნახული დიფერენციაცია. რაც უფრო ვუახლოვდებით საუკუნის დასასრულს, მით უფრო იკვეთება საშინელი დილემა, რომელიც დგას დღევანდელი საზოგადოებრიობის თუ პიროვნების წინაშე.

დოკუმენტები | ნანახია: 1205 | რამოტვირთვები: 496 | დაამატა: მოურავი | თარიღი: 2010-03-26 | კომენტარი (0)

საქართველოს პარლამენტი კვლავ ადასტურებს 1990 წლის 28 ოქტომბერს არჩეული საქართველოს უზენაესი საბჭოსა და 1991 წლის 26 მაისს არჩეული საქართველოს პრეზიდენტის, აგრეთვე მათდამი დაქვემდებარებული სტრუქტურების (შეიარაღებული ძალების ჩათვლით) და ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მმართველობის ორგანოების ლეგიტიმურობას სათანადო კანონმდებლობით დადგენილ ვადებში.
 

დოკუმენტები | ნანახია: 696 | რამოტვირთვები: 145 | დაამატა: მოურავი | თარიღი: 2010-03-25 | კომენტარი (1)

* DECREE ISSUED BY THE SUPREME COUNCIL OF THE GEORGIAN SSR on the Decision to change the status of the Oblast taken by the Oblast Council of the People’s Deputies of the Autonomous Oblast of the South Ossetia. 2
* LAW of the Republic of Georgia on Abolition of the Autonomous Oblast of the South Ossetia 3
* DECREE ISSUED BY HE PRESIDIUM OF THE SUPREME COUNCIL OF THE REPUBLIC OF GEORGIA on Introduction of State of Emergency on the territory of town of Tskhinvali and the Java District. 4
* DECREE ISSUED BY THE SUPREME COUNCIL OF THE REPUBLIC OF GEORGIA on the Decree issued by the President of the USSR on 7 January 1991 5
* LAW Of THE REPUBLIC OF GEORGIA on the Local self-government in the Transitional Period 8
* DECREE ISSED BY THE SUPREME COUNCIL OF THE REPUBLIC OF GEORGIA on Conscription of Draftees for the Service in the Interior Troops-National Guard in 1991 9
* DECREE ISSUED BY THE SUPREME COUNCIL OF THE REPUBLIC OF GEORGIA on Elections to the Supreme Council of the Abkhaz ASSR 10
 
More...
დოკუმენტები | ნანახია: 755 | რამოტვირთვები: 148 | დაამატა: მოურავი | თარიღი: 2010-03-21 | კომენტარი (0)

• საქართველოს რესპუბლიკის ლეგიტიმური ხელისუფლების დოკუმენტები 1
• საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს დადგენილება სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის სახალხო დეპუტატთა საბჭოს მიერ ოლქის სტატუსის შეცვლის თაობაზე მიღებულ გადაწყვეტილებათა შესახებ 2
• საქართველოს რესპუბლიკის კანონი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის გაუქმების შესახებ 3
• საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება ქ. ცხინვალისა და ჯავის რაიონის ტერიტორიაზე საგანგებო წესების გამოცხადების შესახებ 4
• საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს დადგენილება სსრ კავშირის პრეზიდენტის 1991 წლის 7 იანვრის ბრძანებულების შესახებ 6
• საქართველოს რესპუბლიკის კანონი გარდამავალ პერიოდში ადგილობრივი მმართველობის შესახებ 9
• საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს დადგენილება შინაგანი ჯარების – ეროვნული გვარდიის რიგებში 1991 წელს წვევამდელთა გაწვევის შესახებ 10

და სხვა...
დოკუმენტები | ნანახია: 798 | რამოტვირთვები: 221 | დაამატა: მოურავი | თარიღი: 2010-03-20 | კომენტარი (0)

 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ ГРУЗИЯ о принятых Советом народных депутатов Юго-Осетинской автономной области решениях об изменении статуса области
 • ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ГРУЗИЯ об упразднении Юго-Осетинской Автономной Области
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ ГРУЗИЯ Об объявлении чрезвычайного положения на территории г. Цхинвали и Джавского района
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ ГРУЗИЯ об Указе Президента СCCР от 7 января 1991 года
 • ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ГРУЗИЯ о местном управлении в переходный период
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ ГРУЗИЯ о призыве призывников в ряды Внутренних Войск - Национальной Гвардии в 1991 году
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ ГРУЗИЯ о выборах Верховного Совета Абхазской AССР
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ ГРУЗИЯ О толковании пункта первого части 5 статьи 5 закона Республики Грузия «О местном управлении в переходный период

  и др…

  დოკუმენტები | ნანახია: 784 | რამოტვირთვები: 171 | დაამატა: მოურავი | თარიღი: 2010-03-19 | კომენტარი (0)

  გულითადი საუბარი ეროვნულად განწყობილ ქართველებთან
  დოკუმენტები | ნანახია: 762 | რამოტვირთვები: 0 | დაამატა: მოურავი | თარიღი: 2009-08-10 | კომენტარი (0)

  © საქართველოს რესპუბლიკა 2020
  გამოიყენება uCoz ტექნოლოგიები